News Update :
Home » , » Is there a question?

Is there a question?

Penulis : Unknown on Sunday, March 17, 2013 | 3:21 PMการตั้งคำถามในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั้น นอกจากเราจะตั้งคำถามโดยการใช้กิริยาช่วย (Helping verb) มาขึ้นต้นประโยคแล้ว หลักภาษาอังกฤษยังได้กำหนดกลุ่มคำบางกลุ่มเพื่อใช้ในการตั้งคำถาม เราเรียกคำเหล่านี้ว่า Question words ซึ่งประกอบด้วยคำเหล่านี้ What, Which, When, Where, Why, Who, Whom, Whose และ How ซึ่งคำถามเหล่านี้เป็นคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในคำตอบ จนมีผู้คิดค้นโมเดลในการตั้งคำถามเพื่อข้อมูลหรือรายละเอียดของปัญหาที่โด่งดังและประยุกต์ใช้กันเกือบแทบทุกสาขาอาชีพ 5W 1H นั่นเอง ฮุๆๆ นอกเรื่องแล้ว
การตั้งคำถามโดยใช้ Question Words เราจำเป็นต้องเรียงให้ถูกตามหลักไวยากรณ์ดังนี้ (Question Words)+(Helping Verb)+(Subject)+(Main Verb)+(Object)+(?)
ส่วนการตอบคำถามเราไม่สามารถตอบ yes หรือ No ได้เหมือนกับคำถามที่เราตั้งด้วยการนำเอา Helping Verb มาขึ้นต้นประโยคได้อีแล้ว การตอบเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลของกรรมที่ผู้ถาม ถามหาโดยใช้โครงสร้างประโยคบอกเล่าธรรมดาดังนี้ (Subject)+(Verb)+(Object)
เอาล่ะครับยังไงผมก็อยากจะใช้เวลาของคุณเล็กน้อยในการสรุปรวบรัดสำหรับ Question Words แต่ละคำดังนี้ครับ
What (อะไร) เป็นคำที่เป็นพระเอกของผมเลยทีเดียวโดยส่วนตัวผมคิดว่าผมใช้คำนี้เยอะที่สุดในบรรดา Question Words ด้วยกัน คร่าวๆผมน่าจะใช้คำนี้เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะได้ เป็น Question Words ที่ถามหาสิ่งทั่วๆไป ใช้ได้กับทั้ง คน สัตว์ และสิ่งของ แต่ถ้าถามเกี่ยวกับคน จะเป็นการถามถึงสถานภาพ อาชีพ หรือเชื้อชาติ และถ้าในประโยคไม่มีกิราช่วยให้ใช้ Verb to do เข้ามาช่วย เป็นได้ทั้งคำสรรพนาม (What is your name? ใช้ What เป็นคำสรรพนาม ใช้เป็นประธานของประโยค) และคำคุณศัพท์ (What time is it? เราใช้ What เป็นคำคุณศัพท์ขยาย Time)
Which (คนไหน/สิ่งไหน) ใช้ถามได้ทั้ง คน สัตว์ หรือสิ่งของ คือจะถามถึงคนก็ได้ สัตว์ก็ได้ หรือสิ่งของก็ได้ ใช้ได้ทั้งเป็นคำนาม (Which is your car? จะเห็นว่า Which เป็นนามที่เป็นประธานของประโยค) หรือคำคุณศัพท์ (Which subject do you like? จะเห็นว่า Which ใช้เป็นคุณศัพท์มาขยาย Subject)
เราจะเห็นว่า what และ which มีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก แต่ถ้าใช้บ่อยๆ เราจะพบว่าทั้งสองมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรกล่าวคือถ้าเราใช้ What ถามคำตอบที่ต้องการจะกว้างไม่เฉพาะเจาะจง ส่วน Which จะถามถึงสิ่งที่มีอยู่จำกัด ผู้ถามกับผู้ตอบรู้กันว่าถามถึงอะไร เช่น ถ้าคุณเดินเข้า Show room รถยนต์ แล้ว Sale-man ถามว่า What car do you want? มันกำลังจะหมายความว่า Sale-man คนนั้นยังไม่มี idea ว่าคุณมีความต้องการรถยนต์แบบไหน ประเภทไหน สีอะไร etc แต่เมื่อไหร่ก็ถาม Which car do you want? นั่นหมายความว่า Sale-man มี idea แล้วว่าคุณต้องการรถแบบไหน เหลือก็แต่ให้คุณเลือกคันไหนเท่านั้นเอง
When (เมื่อไหร่) เราใช้ในการถามหาเวลา เมื่อเราอยากทราบเวลา แต่เราไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเวลานั้น เวลานี้ ใช้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (When can I go?) และคำคุณศัพท์ (When will it be ready?)
Where (ที่ไหน) ใช้เมื่อต้องการถามถึงสถานที่ โดยทำหน้าที่เป็นทั้งคำคุณศัพท์ (Where do you study?) และกิริยาวิเศษณ์ (Where will we meet?)
Why (ทำไม) ใช้เมื่อเราต้องถามหาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ ใช้เป็นกิริยาวิเศษณ์อย่างเดียวครับ และเนื่องจากเป็นการถามหาเหตุผล การตอบคำถามจึงใช้ because, for หรือ to + กิริยา (แปลว่า เพื่อที่จะ)
Who (ใคร) อันนี้ชัดเจนครับว่าเป็นการถามเกี่ยวกับใคร และเป็นคำสรรพนาม ที่ใช้เป็นประธานของประโยค เวลาใช้ไม่ต้องใช้ Verb to do มาช่วย เราจะใช้ is หรือ are แทน
Whom (ใคร) เหมือนกันครับเป็นคำสรรพนามที่ใช้ถามหาคนเหมือนกันครับ แต่ใช้ Whom เมื่อคำตอบที่ต้องการเป็นกรรมของกริยา และถ้าในประโยคนั้นๆ ไม่มีกิริยาช่วยอยู่ด้วยต้องนำกิริยาช่วย Verb to do เข้ามาช่วย Whom did you met yesterday? เป็นต้น
Whose (ของใคร) ใช้เป็นคำถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับเจ้าของที่เป็นคน จะใช้เป็นคำสรรพนาม (Whose is this book) หรือคำคุณศัพท์ (Whose book is that?)
How (อย่างไร) การตั้งคำถามด้วย how นี้มีหลากหลายสถานการณ์ที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเวลา (How long/How far) ความถี่ (How often) ปริมาณ (How much/How many)
Share this article :

Post a Comment

 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger