News Update :
Home » » If not / unless

If not / unless

Penulis : Thavil Fuangsukon on Saturday, April 27, 2013 | 10:06 PM


เมื่อเราพูดถึงประโยคเงื่อนไข มันมีอยู่สี่หรือห้าโครงสร้างให้เราใช้งาน และเงื่อนไขที่เราใช้งานกันบ่อยๆ นั้นเห็นจะเป็น เงื่อนไขที่เป็นจริง (Real condition sentence) ซึ่งก็คือเงื่อนไขที่ถ้าเหตุการณ์แรกเกิดขึ้น เหตุการณ์ที่สองก็จะเกิดตามมานั่นเอง แต่ในบทความนี้ผมอยากจะเจาะลึกลงไปในลักษณะเงื่อนไขที่เป็น Positive และ Negative ซึ่งเรามีโครงสร้างสองโครงสร้างให้ใช้งานนั่นคือ If not กับ unless.
เอาล่ะครับก่อนที่จะพูดถึง If not กับ unless ผมอยากจะเล่าถึงวิธีที่เราจะสร้างเงื่อนไขที่เป็น Negative ซึ่งเรามีสองวิธีครับคือวิธีแรกเราจะใช้กริยาช่วยเติม not (will not หรือ won’t) และวิธีที่สองก็คือการใช้ส่วนขยายที่เป็น Negative เพื่อให้เกิดความกระจ่างเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ
โครงสร้าง
  • โครงสร้างที่เป็น Negative โดย will not หรือ won’t คือ If + Sub + negative verb, Sub + will not/won’t + Positive ตัวอย่างเช่น If you don’t study, you will not/won’t pass.
  • โครงสร้างที่เป็น Negative โดยอาศัยส่วนขยาย คือ If + Sub + negative verb, Sub + will + negative words ตัวอย่างเช่น If you don’t study, you will fail.

เห็นไหม๊ครับว่าการที่เราจะใช้ will not / will นั้นตัวที่จะบอกคือส่วนขยายข้างหลัง
เอาล่ะครับตอนนี้เราก็มาดูว่าประโยคแรกที่เป็น Negative real condition นี้เราจะสร้างได้อย่างไร ครับ If not และ unless ซึ่งจะให้ความหมายเหมือนๆ กัน ซึ่งโครงสร้าง if not เราได้เห็นแล้วข้างต้น ส่วนโครงสร้าง unless จะเป็นดังนี้
Unless + Sub + positive verb, Sub + will not + positive words. หรือ
Unless + Sub + positive verb, Sub + will + negative words.
ตัวอย่างเช่น
Unless you study, you will not pass. หรือ
Unless you study, you will fail.
สรุป
  • การใช้ If not กับ unless จะให้ความหมายที่เหมือนกัน แต่โครงสร้าง If not จะใช้กับ present tense ที่กริยาเป็น negative (not) ส่วนโครงสร้าง unless เราจะใช้กับ present tense ที่กริยาเป็น positive
  • การสร้างประโยคเงื่อนไขที่เป็น Negative เราสามารทำได้โดยใช้ will not + positive words หรือ will + negative words

Share this article :

Post a Comment

 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger