News Update :
Home » , » Adjective

Adjective

Penulis : Unknown on Thursday, April 11, 2013 | 9:49 PM

Adjective หรือคำคุณศัพท์เป็นกลุ่มคำที่เราจะนำมาอธิบายนามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ เพื่อให้นามเหล่านั้นมีความเฉพาะ เพื่อที่จะให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำไมต้องมี Adjective ? ก็เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดมาบนโลกนี้ต่างก็ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นคนเรา บ้างก็อ้วน บ้างก็ผอม บ้างก็สูง บ้างก็ต่ำปนเปกันไป ในภาษาอังกฤษเราจะใช้ Adjective มาทำการแยกแยะเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้แหล่ะ ตัวอย่างการใช้คำ Adjective มาขยายนามง่ายๆก็อย่างเช่น black cat อันนี้คำนามคือ cat / แมวถ้าเราพูดลอยๆอย่างงี้เราจะรู้เพียงว่ามันเป็นแมว แต่ถ้าเราเพิ่ม Adjective เข้าไปเป็น black cat มันจะชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อยเป็น แมวสีดำ แต่ถ้าเราอยากจะให้มันชัดเจนยิ่งกว่านี้เราก็สามารถใส่ Adjective เพิ่มเข้าไปได้อีกเช่น fat black cat แมวอ้วนสีดำ เพราะว่าเราสามารถใช้ Adjective หลายตัวขยายนามตัวเดียวกันได้พร้อมกันนั่นเอง แต่ว่าการเรียงคำ Adjective เพื่อขยายนามในภาษาอังกฤษนั้นเราจำเป็นต้องจัดวางให้ถูกต้องตามโครงสร้างของไวยากรณ์ เราไม่สามารถนำมันมาวางต่อกันเฉยๆได้เหมือนภาษาไทย
จะทำอย่างไรเมื่อมี Adjective หลายๆคำมาขยายคำนามคำเดียวพร้อมๆกัน?
ประการแรก ใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) มาช่วยคั่นระหว่าง Adjective แต่ละตัว โดยปกติเราจะใช้เครื่องหมายคอมม่าคั่น Adjective โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่ยาวๆ เช่น wonderful, tolerant, expensive shirt  แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคำ Adjective เป็นคำสั้นๆเราก็สามารถละคอมม่าได้ เช่น fat black cat นั่นแหล่ะ
ประการที่สองเราอาจจะใช้ and เข้ามาช่วยในการเชื่อม Adjective ซึ่งเรามีวิธีนำ and มาใช้ดังนี้
เราจะใช้ and เชื่อม adjective ที่มาทำหน้าที่เป็นส่วยขยายของประธาน ที่ตำแหน่งของ Adjective เองถูกวางไว้ที่หลังกริยา Verb to be โดยเราจะใช้ and เชื่อม Adjective ตัวสุดท้าย เช่น He is tall, slim and handsome / เขาเป็นคนที่สูงผอมและหล่อ เป็นต้น
เราจะต้องใช้ and เชื่อมคำ Adjective มากกว่าสองคำที่ลักษณะไม่เหมือนกัน มาขยายนามเดียวกันเช่น I bought the red and white car / อันนี้หมายความว่าผมซื้อรถสีแดงคาดขาวครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไม่ใส่ and งง ครับสรุปว่ารถคันนั้นสีขาวหรือสีแดงไม่รู้
Share this article :

Post a Comment

 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger